Skipurit og stjórn Keldna

Image

Tilraunastöð HÍ í meinafræði að Keldum annast rannsóknir og þjónustu í þágu heilbrigðiseftirlits, sjúkdómsgreininga og sjúkdómsvarna fyrir búfé, fiska, gæludýr og önnur láðs- og lagardýr í samstarfi við Yfirdýralækni, og er Matvælastofnun til ráðuneytis varðandi sjúkdóma í dýrum og varnir gegn þeim.

Þjónustu- og grunnrannsóknir á Keldum skiptast upp eftir deildum, þ.e. Bakteríu- og meinafræðideild, Rannsóknadeild fisksjúkdóma og Veiru-, sníkjudýra- og sameindalíffræðideild. Stjórnsýsludeild sér um fjármál og rekstur stofnunarinnar.

Stjórn Keldna er skipuð af Háskólaráði til fjögurra ára í samræmi við 3.gr. laga nr. 67/1990. Núverandi stjórn var skipuð þann 1. janúar 2023. Í henni sitja:

  • Zophonías Oddur Jónsson, prófessor og formaður (tilnefndur af Raunvísindadeild/Líf- og umhverfisvísindadeild)
  • Charlotta Oddsdóttir, dýralæknir (tilnefnd af matvælaráðherra)
  • Pétur Henrý Petersen, prófessor, (tilnefndur af Læknadeild Háskóla Íslands)
  • Sigríður Jónsdóttir, ónæmisfræðingur, (tilnefnd af starfsmönnum Tilraunastöðvarinnar)
  • Sigurborg Daðadóttir, yfirdýralæknir, (tilnefnd af matvælaráðherra)

Birkir Þór Bragason er ritstjóri heimasíðu Keldna, og Stefán Ragnar Jónsson fræðslustjóri.