Hlutverk og lög

Helstu hlutverk Tilraunastöðvarinnar eru samkvæmt lögum nr. 67 frá 1990, og lögum nr. 50 frá 1986:

  • Grunnrannsóknir í læknisfræði dýra og manna
  • Rannsóknir, þjónusta og ráðgjöf vegna sjúkdómsgreininga og sjúkdómsvarna fyrir dýr í samstarfi við yfirdýralækni í þágu heilbrigðiseftirlits
  • Þróun, framleiðsla og dreifing bóluefna gegn sjúkdómum í dýrum
  • Að veita háskólakennurum og öðrum sérfræðingum aðstöðu til rannsókna
  • Endurmenntun dýralækna og miðlun upplýsinga til þeirra
  • Eldi á tilraunadýrum til vísindalegra rannsókna
  • Rannsóknir og þróunarvinna í þágu líftækni
  • Rannsóknir á fisksjúkdómum