Sýkla- og bóluefnadeild

Deildin sinnir þjónusturannsóknum fyrir bændur og aðra dýraeigendur, yfirdýralækni, dýralækna og aðra bæði innan stofnunar og utan. Unnið er eftir vottuðu gæðakerfi Keldna.

Finna má ítarlegan lista yfir þjónusturannsóknir sýkladeildar í gjaldskrá Keldna.

Þjónustuverkefni sýkladeildar eru fjölþætt:

 • Sýklaræktanir vegna sjúkdómagreininga á sýnum úr:
  • dýrum
  • líffærum
  • öðrum efnivið
 • Næmispróf á sýklum
 • Rannsóknir vegna eftirlits með:
  • Salmonella og Campylobacter í alifuglum
  • Salmonella í svínum
 • Ýmsar sérhæfðar ræktanir
 • Mótefnarannsóknir
 • Skimanir fyrir sýklalyfjaónæmum bakteríum
 • Vöktun á sýklalyfjaþoli

Þjónusturannsóknir sýkladeildar

(* Faggiltar aðferðir)

Almenn sýklaræktun  (sýklaræktun, greining, næmi)     
Bakteríugreining með API lífefnagreiningaprófi    
Bendibakteríur (indicator E. coli)    
Campylobacter-ræktun (greining og talning)  *    
Campylobacter-tegundagreining (með PCR)     
Dermatophilus-ræktun    
ESBL arfgerðargreining (með PCR og raðgreiningu)    
ESBL skimun (E. coli)    
E. coli (talning)    
Fjöldi loftháðra þyrpinga (líftala við 30°C)    
Listeriaræktun (greining og talning)     
MÓSA skimun    
VÓE skimun    
Carba skimun (E. coli)    
Næmispróf á bakteríustofni (Kirby Bauer aðferð)    
Næmispróf Campylobacter  (MIC Sensititre)    
Næmispróf Salmonella (MIC Sensititre)    
Næmispróf á E. coli (MIC Sensititre)    
ESBL staðfesting (MIC Sensititre)    
ESBL staðfesting og næmi (MIC Sensititre)    
RapidChek Salmonella (hraðpróf)    
Salmonella-ræktun I (með RVS) *    
Salmonella-ræktun II (með MSRV)  *    
Svepparæktun (ræktun, greining, næmi)    
Typugreining á hreinrækt (Salmonella o.fl.)    

 

Garnaveikipróf    
Plasmacytosis-próf    
Salmonella kjötsafapróf    
Toxoplasma-próf   

Sjá má yfirlit yfir þjónusturannsóknir deildarinnar í kaflanum "Þjónusturannsóknir á sýkla- og bóluefnadeild" í ársskýrslum Keldna.

Nákvæmar greinargerðir um þjónusturannsóknir sýkla- og bóluefnadeilda má finna í kaflanum "Þjónusturannsóknir á sýkla- og bóluefnadeild" í ársskýrslum Keldna.

Rannsóknaverkefni

Deildin tekur þátt á ýmsum rannsóknaverkefnum gjarnan í samstarfi við sérfræðinga á öðrum deildum og stofnunum, innan lands og utan.

Kynningarmyndband um starfsemi sýkla- og bólefnadeildar.