Meinafræðideild

Meinafræðideild sinnir þjónustu í tengslum við sjúkdómsgreiningar. Þjónusturannsóknir eru fyrst og fremst almennar sjúkdómagreiningar á búfé, hrossum og gæludýrum, en stofnunin tekur einnig við villtum dýrum og tilfallandi flækingum þegar þess er óskað af hálfu Matvælastofnunar.

Nákvæmar greinargerðir um þjónusturannsóknir í meinafræði má finna í kaflanum "Þjónusturannsóknir í líffærameinafræði og blóðmeinafræði" í ársskýrslum Keldna. Hér má lesa þennan kafla úr nýjustu ársskýrslunni (2020).

Deildin tekur líka að sér vefjavinnslu fyrir aðila jafnt innan sem utan stofnunarinnar eftir nánara samkomulagi. Meinafræðideildin er búin tækjum til rannsókna á blóðsjúkdómum og klínískri efnafræði, en þá eingöngu í tengslum við rannsóknarverkefni.

Finna má ítarlegan lista yfir þjónusturannsóknir meinafræðideildar í gjaldskrá Keldna, en helstu áherslur eru eftirfarandi: 

Þjónusturannsóknir í líffærameinafræði:

  • krufning á hræjum
  • skoðun á liffærum
  • vefjarannsóknir

Vefjarannsóknir:

  • hluti af frekari greiningu á hræjum
  • hluti af frekari greiningu á líffærum
  • sjúkdómsgreiningar á innsendum vefjasýnum

Aðrar þjónusturannsóknir (frumustrok, blóðsýni):

  • frumumeinafræði
  • blóðsjúkdómafræði
  • klínísk efnafræði

Fyrir utan almenna sjúkdómagreiningu sinnir deildin einnig krufningum í tengslum við dýravelferðarmál og þegar grunur er um alvarlega og tilkynningarskylda sjúkdóma. Deildin tekur á móti hræjum og líffærum frá sjálfstætt starfandi dýralæknum og dýralæknum Matvælastofnunar. Eigendur geta einnig sent dýr í krufningu en eingöngu með milligöngu dýralækna.

Deildin vinnur náið með öðrum deildum Tilraunastöðvarinnar sem sinna greiningum á bakteríum, sníkjudýrum og veirum þegar þörf er á við greiningu sjúkdóma í innsendum efnivið.

Grunnrannsóknir: Á meinafræðideild fara einning fram ýmsar grunnrannsóknir. Viðfangsefnin eru margvísleg og það má lesa um þær á þessari síðu og í kaflanum "Rannsóknir á sníkjudýrum, örverum og meinafræði í ýmsum dýrategundum" í ársskýrslum Keldna. Hér er þessi kafli úr nýjustu ársskýrslunni og hér má nálgast eldri ársskýrslur.

Kynningarmyndband um rannsóknir í meinafræði á Keldum.