Háskóli Íslands

Sjúkdómsgreiningar

 

Tilraunstöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum  er eina dýrasjúkdómastofnun Íslands.

Hlutverk hennar skv. lögum er m.a.:

  • að annast rannsóknir og þjónustu í þágu heilbrigðiseftirlits, sjúkdómsgreininga og sjúkdómsvarna fyrir búfé og önnur dýr í samstarfi við Matvælastofnun. 
  • að annast rannsóknir á fisksjúkdómum, sjúkdómsgreiningar á fiski, útgáfu heilbrigðisvottorða
  • Enn fremur að vera Matvælastofnun til ráðuneytis um allt er varðar sjúkdóma í dýrum og varnir gegn þeim.

Fisksjúkdómadeild 

Greindar eru orsakir sjúkdóma í fiskum og skelfiski, bæði villtum og í eldi.

Sjúkdómsgreining felur í sér krufningu og greiningu smitefna sem herja á lagardýr, s.s. bakteríum, sníkjudýrum, sveppum og veirum. Einnig eru greindar aðrar orsakir sjúkdóma, svo sem af völdum óhagstæðra umhverfisþátta.

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is