Háskóli Íslands

Þjónusta

Eitt meginhlutverk Tilraunastöðvarinnar samkvæmt lögum er, að annast þjónustu og rannsóknir í þágu heilbrigðiseftirlits, sjúkdómsgreininga og sjúkdómsvarna fyrir búfé og önnur dýr, í samstarfi við Yfirdýralækni.

Þjónusturannsóknir Tilraunastöðvarinnar ná yfir margvíslegar prófanir og greiningar. Um er að ræða m.a.:

krufningar og aðrar meinfræðirannsóknir, 
almenna sýklafræði, 
blóðmeinafræði, 
sníkjudýrafræði, 
eftirlit með alidýraeldi og sláturafurðum, 
rannsóknir á fiskasjúkdómum, 
skimun fyrir riðu, 
blóðflokkagreiningar á hrossum.
 
Framleiðsla á bóluefni og mótefnasermi gegn sauðfjársjúkdómum hefur einnig um árabil verið mikilvægur hluti þjónustu Tilraunastöðvarinnar.
Tilraunastöðin framleiðir bóluefni gegn clostridiumsjúkdómum í sauðfé, þ.e. lambablóðsótt, garnapest, og bráðpest. Langt mest er framleitt af svokölluðu Blönduðu bóluefni gegn þessum sjúkdómum.
Þá framleiðir stöðin bóluefni gegn lungnapest í sauðfé af völdum Pasteurella sýkla. Tilraunastöðin framleiðir einnig mótefnasermi gegn lambablóðsótt og garnapest.
Tilraunastöðin sér öllum rannsóknarstofnunum í landinu fyrir hrossa og kindablóði í sýklaæti og ýmis rannsóknastofupróf og blóði, sermi eða öðrum blóðþáttum úr öðrum tilraunadýrum eins og marsvínum, kanínum og músum.
Samfara þessu sinna sérfræðingar stofnunarinnar ráðgjöf á mörgum sviðum.
 
Til að tryggja gæði rannsókna er beitt faggiltum prófunaraðferðum og unnið eftir gæðakerfi sem byggir á faggildingarstaðlinum ISL ISO 17025:2005.
Sérstök áhersla er lögð á góð samskipti við viðskiptavini og að þeir hafi greiðan aðgang að Tilraunastöðinni.
 
Tilraunastöð H.Í. í meinafræði að Keldum hvetur viðskiptavini sína til að hafa samband við stofnunina með því að senda tölvupóst á netfangið postur@keldur.is ef frekari upplýsinga er þörf.
 
Ennfremur má þar koma á framfæri ábendingum eða athugasemdum um annað sem betur má fara.
 

 

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is