Háskóli Íslands

Námsverkefni - lokið

2017

Heiti: Sníkjudýr, líkamsástand og stofnbreytingar íslensku rjúpunnar - Parasites and population change of rock ptarmigan in Iceland

Doktorsnemi: Ute Stenkewitz. 
Leiðbeinendur: Ólafur K. Nielsen, Náttúrufræðistofnun Íslands (jafnframt umsjónakennari), Karl Skírnisson,Tilraunastöðinni á Keldum og Gunnar Stefánsson, Raunvísindadeild Háskóla Íslands.
Lokið í júní 2017

--------

Heiti: Meinafræði arfgengrar heilablæðingar með sérstöku tilliti til þátta sem stuðla að myndun og niðurbroti cystatin C mýlildis. 

Doktorsnemi: Ásbjörg Ósk Snorradóttir, B.Sc. lífeindafræðingur
Leiðbeinendur: Ástríður Pálsdóttir og Birkir Þór Bragason. Aðrir í PhD nefnd: Helgi J. Ísaksson, Elías Ólafsson og Hans Th. Björnsson.
Lokið í júni 2017.

--------

Heiti: Veiruskimun í kvíalaxi og villtum laxi til fiskiræktar (Screening for viruses in Atlantic salmon in Iceland)

Meistaranemi: Harpa Mjöll Gunnarsdóttir
Umsjónarkennari: Sigríður Guðmundsdóttir
Leiðbeinandi/nefndarmaður 2: Heiða Sigurðardóttir
Leiðbeinandi/nefndarmaður 3: Birkir Þór Bragason
Lokið maí 2017
--------
Meistaranemi: Sæmundur Bjarni Kristínarson
Umsjónakennari: Sigurbjörg Þorsteinsdóttir
Leiðbeinendur: Sigurbjörg Þorsteinsdóttir  og Vilhjálmur Svansson 
Þriðji nefndarmaður: Þorkell Guðjónsson
Lokið maí 2017

--------

Heiti: Þróun á ónæmismeðferð gegn sumarexemi í hrossum (Development of immunotherapy for insect bite hypersensitivity of horses)

Doktorsnemi: Sigríður Jónsdóttir
Umsjónarkennari: Sigurbjörg Þorsteinsdóttir
Doktorsnefnd: Vilhjálmur Svansson, Einar Mäntylä, Stefán Þ. Sigurðsson, Eliane Marti
Lokið maí 2017

--------

Heiti:  Hnísildýr (Eimeria tegundir) í geitum á Íslandi

BSnemi:  Þórdís Fjölnisdóttir
Leiðbeinandi: Matthías Eydal
Umsjónarmaður: Jörundur Svavarsson
Lokið í janúar 2017

--------

Heiti: Roð- og uggarot í íslensku fiskeldi – vaxandi vandamál

Meistaranemi: Guðbjörg Guttormsdóttir
Umsjónakennari: Árni Kristmundsson
Leiðbeinandi: Þorbjörg Einarsdóttir
Þriðji nefndarmaður: Gunnsteinn Ægir Haraldsson, Fræðimaður við Heilbrigðisvísindasvið HÍ.
Lokið í janúar 2017 

 

2016

 
Meistaranemi: Fjóla Rut Svavarsdóttir
Umsjónakennari: Árni Kristmundsson
Leiðbeinendur: Árni Kristmundsson & Mark Freeman
Þriðji nefndarmaður: Sigurður Helgason
Lokið í júní 2016

--------

Heiti: Vif prótein mæði-visnuveiru

Meistaranemi: Aðalbjörg Aðalbjörnsdóttir
Umsjónakennari: Valgerður Andrésdóttir
Leiðbeinendur: Valgerður Andrésdóttir og Stefán Ragnar Jónsson
Þriðji nefndarmaður: Ólafur S. Andrésson
Lokið í júní 2016
 
 

2015

Heiti verkefnis:  Ónæmismeðferð gegn sumarexemi í hestum - Þróun aðferða til að tjá og hreinsa endurraðaða ofnæmisvaka í skordýrafrumukerfi og notkun þeirra við að meta árangur ónæmismeðferðar 

Meistaranemi: Sara Björk Stefánsdóttir
Umsjónarkennari: Sigurbjörg Þorsteinsdóttir
Leiðbeinandi: Vilhjálmur Svansson
þriðji nefndarmaður: Zophonías Oddur Jónsson
Lokið júní 2015

--------

Heiti: Parasites of Redfish (Sebastes spp.) in Icelandic Waters

Meistaranemi: Ásthildur Erlingsdóttir, BS líffræðingur
Leiðbeinandi: Árni Kristmundsson
Aðrir í meistarnanefnd: Kristján Kristinsson og Guðrún Marteinsdóttir
Lokið maí 2015

--------

Heiti: Rannsókn á hlutverki microRNA í arfgengri heilablæðingu

Meistaranemi: Gyða Ósk Bergsdóttir
Umsjónarkennari: Ástríður Pálsdóttir
Leiðbeinandi: Birkir Þór Bragason
Þriðji nefndarmaður: Þórarinn Guðjónsson, prófessor við Heilbrigðisvísindasvið HÍ 
Lokið júní 2015

--------

2014

Heiti:  Riposta della fase acuta nel merluzzo bianco (Gadus morhua L.) dopo infezione con Aeromonas salmonicida a.(bráðasvar í þorski sem sýktur er með kýlaveikibróðurbakteríu).
Meistaranemi:   Antonella Fazio 
Leiðbeinendur:   Caterina Faggio líffræðiprófessor við Messínaháskóla og á Keldum Sigríður Guðmundsdóttir og Birkir Þór Bragason.
Laurea magistrale ritgerð (samsvarar M.Sc.) var varin við háskólann í Messína á Sikiley, Universita degli Studi di Messina, 21. október 2014. 

--------

Heiti: Eiginleikar AsaP1 úteiturs Aeromonas salmonicida undirteg. achromogenes.

Doktorsnemi: Johanna Schwenteit, Diploma lífefnafræðingur
Leiðbeinandi: Bjarnheiður K. Guðmundsdóttir. Aðrir í PhD nefnd: Uwe Bornscheuer, formaður, Ólafur H. Friðjónsson, Guðmundur Ó. Hreggviðsson og Uwe Fischer.
Lokið desember 2014

--------

2012

 
Meistaranemi: Harpa Lind Björnsdóttir, líffræðingur
Leiðbeinandi: Valgerður Andrésdóttir
Aðrir í meistaranefnd: Ólafur S. Andrésson og Vilhjálmur Svansson
Lokið maí 2012
 

--------

Heiti: Rannsóknir á genatjáningu í bráðasvari þorsks (Gadus morhua L.) með rauntíma-PCR.

M.S. nemi: Sigríður Steinunn Auðunsdóttir, B.S. líffræðingur.
Umsjónarkennari: Bergljót Magnadóttir, deildarstjóri.
Leiðbeinandi: Birkir Þór Bragason, líffræðingur.
Þriðji nefndarmaður: Zophonías O. Jónsson, dósent við Líffræðiskor H.Í
Lokið mars 2012

---------

2011

Heiti: Sýkingarmáttur Moritella viscosa - seyti og samspil hýsils og sýkils

Doktorsnemi: Bryndís Björnsdóttir, MS í líffræði
Leiðbeinandi: Bjarnheiður K. Guðmundsdóttir. Aðrir í PhD nefnd: Valgerður Andrésdóttir, Ágústa Guðmundsdóttir, Guðmundur Óli Hreggviðsson og Trygve Poppe. 
Lokið maí 2011

--------

Heiti: Sumarexem (smámýsofnæmi)í hestum, einangrun og tjáning ofnæmisvaka í skordýrafrumum og byggi

Meistaranemi: Sigríður Jónsdóttir, B.Sc. í líffræði
Umsjónakennari: Sigurbjörg Þorsteinsdóttir
Leiðbeinandi: Vilhjálmur Svansson
Þriðji maður í nefnd: Einar Mäntylä ORF

--------

Heiti: Einangrun og tjáning ofnæmisvaka úr smámýi (Culicoides spp)
sem orsakar sumarexem í hestum.

M.S. nemi: Heiða Sigurðardóttir
Umsjónarkennari: Sigurbjörg Þorsteinsdóttir
Leiðbeinandi: Vilhjálmur Svansson
Þriðji maður í nefnd: Valgerður Andrésdóttir

--------

Heiti: Forvarnir í þorskeldi.

Doktorsnemi: Hélène L. Lauzon, MS matvælafræðingur, verkefnisstjóri hjá Matis ohf. Leiðbeinendur: Bjarnheiður K. Guðmundsdóttir. PhD nefnd: Sigríður Guðmundsdóttir, formaður, Ólafur S. Andrésson, Ragnar Jóhannsson og Seppo Salminen.

--------

2010

Ívar Örn Árnason
Þróun sýkingar með Renibacterium salmoninarum í laxi og bleikju
MS ritgerð Læknadeid Háskóla Íslands. Maí 2010. Leiðbeinandi: Sigríður Guðmundsdóttir.
Aðrir í M.S. nefnd: Vilhjálmur Svansson og Sunna Sigurðardóttir

--------

Eydís Þórunn Guðmundsdóttir
Taugasækni mæði-visnuveirunnar
MS ritgerð Læknadeid Háskóla Íslands. Maí 2010. Leiðbeinandi: Valgerður Andrésdóttir
Aðrir í meistaranefnd: Ólafur S. Andrésson og Sigurður Ingvarsson

--------

Heiti: Sumarexem (smámýsofnæmi)í hestum, staðbundin ónæmissvörun í húð

Doktorsnemi (med. vet.): Mareike Heimann, dýralæknir
Leiðbeinandi: Sigurbjörg Þorsteinsdóttir, Eliane Marti

-------

Heiti: Bakteríuflóra í statfóðrun lúðulirfa

Doktorsnemi: Rannveig Björnsdóttir, Cand. scient í ónæmisfræði og fisksjúkdómum deildarstjóri hjá Matís ohf. og lektor við Háskólann á Akureyri.
Leiðbeinandi: Bjarnheiður K. Guðmundsdóttir. Aðrir í PhD nefnd: Jakob Kristjánsson, PhD, framkvæmdastjóri, Sjöfn Sigurgísladóttir PhD forstjóri Matís ohf., Helgi Thorarensen, PhD, prófessor Háskólanum á Hólum.

--------

2009

Þórunn Rafnar Þorsteinsdóttir
Antimicrobial resistant bacteria in production animals in Iceland –
possible transmission to humans?

Ph.D. thesis. University of Iceland, Faculty of Medicine, October 2009.
Supervisor: Eggert Gunnarsson
C-supervisor: Karl G. Kristinsson
PhD committee: Vala Friðriksdóttir, Eggert Gunnarsson, Karl G. Kristinsson, Frank M. Aarestrup

--------

Stefán Ragnar Jónsson
The Antiretroviral APOBEC3 Proteins of Artiodactyls.
Supervisors: Valgerður Andrésdóttir, Ph.D.,  Reuben S Harris, Ph.D.
Ph.D. thesis. University of Iceland, Faculty of Medicine, October 2009.

--------

Lilja Þorsteinsdóttir
Genetic diversity of equine gammaherpesviruses in Iceland.
M.S ritgerð. Háskóli Íslands. Læknadeild. Júní 2009.
Umsjónarkennari og leiðbeinandi: Vilhjálmur Svansson
Með honum í MS nefnd: Einar G. Torfason og Sigurbjörg Þorsteinsdóttir
Prófarar: Ólafur S. Andrésson og Halldór Þormar
Prófstjóri: Bjarnheiður Guðmundsdóttir

--------

Sólrún Þóra Þórarinsdóttir
Sníkjudýr í rjúpum á Íslandi
Leiðbeinandi: Karl Skírnisson, dýrafræðingur. Aðrir í MS nefnd: Ólafur Karl Nielsen, PhD, fuglafræðingur, Náttúrufræðistofnun Íslands og Ólöf Guðrún Sigurðardóttir, Cand Med Vet, meinafræðingur, Tilraunastöðinni á Keldum.

--------

Harpa Lind Björnsdóttir
Samspil Vif og hylkispróteins í mæði-visnuveiru. Háskóli Íslands. Líf- og umhverfisvísindadeild. Verkfræði- og náttúruvísindasvið. Febrúar 2009. Leiðbeinandi: Valgerður Andrésdóttir. Umsjónarkennari: Ólafur S. Andrésson.

-------- 

Katrín Ólafsdóttir
Intrinsic antiretroviral defences and viral countermeasures: The vif and tat genes of maedi-visna virus. MS ritgerð. Háskóli Íslands. Læknadeild. Febrúar 2009. Leiðbeinandi: Valgerður Andrésdóttir. Aðrir í MS nefnd: Ólafur S. Andrésson, prófessor og Sigurbjörg Þorsteinsdóttir, sérfræðingur Keldum.

--------

2008

Auður Aðalbjarnardóttir
Rannsókn á ExeD sekretíni Aeromonas.
Umsjónarkennari: Bjarnheiður Kristín Guðmundsdóttir. Meistarnámsnefnd: Valgerður Andrésdóttir PhD., Ágústa Guðmundsdóttir PhD. M.S ritgerð. Háskóli Íslands. Læknadeild. Júní 2008.

 --------

Þórunn Sóley Björnsdóttir 
Sumarexem í hestum, tjáning og framleiðsla á líklegum ofnæmisvökum Culicoides spp.
Umsjónarkennari: Sigurbjörg Þorsteinsdóttir. Leiðbeinandi: Vilhjálmur Svansson. Þriðji nefndarmaður meistaranámsnefndar: Ólafur S. Andrésson. M.S ritgerð. Háskóli Íslands. Læknadeild. Júní 2008.

---------

Heiða Sigurðardóttir
Einangrun á óþekktu geni (AY603639) úr smámýi (Culicoides). Afurð gensins er mögulegur ofnæmisvaki í sumarexemi í hrossum. Umsjónarkennari: Marta Á. Hjálmarsdóttir. Leiðbeinendur: Sigurbjörg Þorsteinsdóttir og Vilhjálmur Svansson. BSc ritgerð. Læknadeild. Maí 2008.

-------- 

Berglind Gísladóttir
Acute  phase response in cod (Gadus morhua L.) with emphasis on C-reactive protein (CRP).
Umsjónarkennari: Sigríður Guðmundsdóttir, sérfræðingur, Keldum. Leiðbeinandi: Bergljót Magnadóttir, deildarstjóri, Keldum. Þriðji maður í MS nefnd: Zophonías Jónsson, dósent við Liffræðiskor H.Í. MS ritgerð varin við Læknadeild Háskóla Íslands. Febrúar 2008

--------

2007
Sigríður Kristín Rúnarsdóttir
Einangrun á hýalúronidasageni úr smámýi. Hýalúronidasi er líklegur ofnæmisvaki í sumarexemi í hestum. Leiðbeinendur: Sigurbjörg Þorsteinsdóttir, Vilhjálmur Svansson. Prófdómari: Vala Friðriksdóttir. B.Sc. verkefni, maí 2007.

--------

Ólöf Guðrún Sigurðardóttir
Paratuberculosis in goats : A study of the uptake of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis and pathology of early subclinical infection. Norwegian School of Veterinary science, 2007. 

--------

Guðbjörg Ólafsdóttir
Þróun og prófun á tjáningarferjum fyrir DNA bóluefni og ónæmisglæðum sem örva Th1 ónæmissvar hjá hestum. Leiðbeinandi: Sigurbjörg Þorsteinsdóttir. Meistaranámsnefnd: Sigurður Ingvarsson, Sigurveig Þ. Sigurðardóttir. Ritgerð til meistaraprófs við læknadeild. Febrúar 2007.

--------

 

2006
Helga Árnadóttir
Role of the AsaP1 exotoxin of Aeromonas salmonicida in bacterial virulence.
Thesis submitted for the Master of Science degree. Supervisior: Dr. Bjarnheður K. Guðmundsdóttir. Masters Committee: Dr. Valgerður Andrésdóttir, Dr. Viggó Marteinsson. Reykjavík, May 2006.

--------

Berglind Guðmundsdóttir
Sníkjudýr í hreindýrum á Ísandi. Ritgerð lögð fram til Meistaraprófs. Leiðbeinandi: Karl Skírnisson. Meistaranámsnefnd: Einar Jörundsson, Páll Hersteinsson. Læknadeild Háskóli Íslands. Reykjavík, maí 2006.

--------

Birkir Þór Bragason
An analysis of PrPC protein interactions and of the effect of an ovine R151C polymorphism on PrPC processing. Ph. D. thesis. Institute for Experimental Pathology, Keldur. Faculty of Medicine, University of Iceland. Supervisor: Dr. Ástríður Pálsdóttir. Reykjavík, February 2006.

--------

Katrín Ólafsdóttir
Smíði á flúrljómandi visnuveiruferjum. Ritgerð í 30 eininga fjórða árs verkefni. Líffræðiskor, Háskóli Íslands. Leiðbeinandi: Valgerður Andrésdóttir. Tengiliður við skor: Ólafur S. Andrésson. Febrúar, 2006.

--------

 

2005

Hulda Sigríður Hreggviðsdóttir
Taugasækni mæði-visnuveirunnar: Áhrif bindiseta og endurtekninga í LTR stýrisvæði.
Fjórða árs 30 eininga B.S. ritgerð í október 2005.
Leiðbeinandi Valgerður Andrésdóttir

--------

Sigrún Lange
The complement systems of two teleost species with emphasis on ontogeny.
Ph. thesis. Institute for Experimental Pathology, Keldur. Faculty of Medicine. University of Iceland. Supervisor: Bergljót Magandóttir, October 2005.

--------

Ásbjörg Ósk Snorradóttir
Cystatin C í riðusmituðu sauðfé. Tækniháskóli Íslands. Heilbrigðisdeild. Lokaverkefni B.Sc. Leiðbeinendur: Ástríður Pálsdóttir, Guðmundur Georgsson. Reykjavík, apríl 2005.

--------

Helga Guðmundsdóttir Sördal
Gæðakerfi sýkladeildar Tilraunastöðvar Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum - aðlögun að kröfum alþjóðlegs gæðastaðals ÍST EN ISO/IEC 17025:2000. Tækniháskóli Íslands. Lífeindafræði. Lokaverkefni B.Sc. Leiðbeinandi: Kristín Jónsdóttir. Reykjavík, 2005.

--------

 

2004
Snorri Páll Davíðsson
Hereditary cystatin C amyloid angiopathy and cystatin C. Thesis submitted for a Master of Science degree. Faculty of Medicine, University of Iceland. Supervisor:
Dr. Ástríður Pálsdóttir. Reykjavík, October 2004.

--------

Bryndís Björnsdóttir
Virulence of Moritella viscosa and Aeromonas salmonicida subsp. achromogenes in Turbot (Scophthalmus maximus L.). Thesis submitted for the degree of Master of Science degree. Faculty of Medicine, University of Iceland. Supervisor: Research Prof. Bjarnheiður K. Guðmundsdóttir, Ph.D. Masters Committee: Research prof. Sigríður Guðmundsdóttir, Research prof. Eiríkur Steingrímsson. Reykjavík, September 2004.

--------

Helga Bryndís Kristbjörnsdóttir
Vif-próteinið í vaxtarferli mæði-visnuveiru. M.S. verkefni
Leiðbeinendur: Ólafur S. Andrésson og Valgerður Andrésdóttir
Vor, 2004.

--------

Sigríður Rut Franzdóttir
Stökkbreytigreining Vif proteins mæði-visnuveiru. Ritgerð til meistaraprófs í heilbrigðisvísindum. Háskóli Íslands, Læknadeild. Leiðbeinendur: Valgerður Andrésdóttir, Ólafur S. Andrésson. Febrúar 2004.

--------

 

2003

Hrund Ýr Óladóttir
Dermatofilose hos hest på Island. Fordypningsoppgave ved Norges veterinærhøgskole. Veileder: Einar Jörundsson, Institutt for eksperimentall patology, Islands universitet, Keldur. Ansvarlig institutt ved NVH: Institutt for stordyrsykdommer, hest. Juni 2003

--------

Þórður Tryggvason
Rannsókn á breytileika í tákna 129 í príongeni í heilbrigðum Íslendingum. 4. árs verkefni í Læknadeild HÍ. Háskóli Íslands, Læknadeild, Tilraunastöð HÍ í meinafræði að Keldum. Leiðbeinendur: Stefanía Þorgeirsdóttir, Guðmundur Georgsson. 2. júní 2003

--------

Árni Kristmundsson
Sjúkdómar/sníkjudýr í villtum álum, Anguilla spp., á Íslandi eftir Árna Kristmundsson. M.Sc-ritgerð. Háskóli Íslands, Raunvísindadeild, Líffræðiskor. Leiðbeinendur: Dr. Sigurður Helgason, Dr. Kurt Buchmann. Umsjónarkennari: Dr. Eva Benediktsdóttir. Maí 2003

--------

Huiping, Chen
Genetic Defects in Breast and Gastric Cancer. Laboratory of Cell Biology, Department of Pathology, National University Hospital, Reykjavik, Iceland. Thesis submitted for a Ph. D. degree. Faculty of Medicine, University of Iceland. [Supervisor: Sigurður Ingvarsson, Dr. Med. Sc.]. 2003

--------

Charlotta Oddsdóttir
Diagnostisk unersøgelse af aborterede kvægfostre i Island.
Institut for Farmakologi og Patobiologi Laboratorium for Veterinær Patologi,
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. [Vejleder: Jørgen S. Agerholm, lektor Laboratorium for Veterinær Patologi, KVL ; medvejledere: Einar Jörundsson, Institut for Eksperimentel Patologi, Islands Universitet og Peter Lind, Danmarks Veterinærinstitut]. Marts 2003

--------

Íris Hvanndal
Study of the gene encoding the bacterial protein toxin AsaP1 of Aeromonas salmonicida. A thesis (45cr.) submitted for the degree of Master of Science. Faculty of Science, University of Iceland. Supervisors: Bjarnheiður K. Guðmundsdóttir, Ph.D., Valgerður Andrésdóttir, Ph.D. Institute for Experimental Pathology, University of Iceland, Keldur, Reykjavík, February 2003

--------

Steinunn Árnadóttir
Magngreining á viðbrögðum stjörnufrumna í heila riðusýkts sauðfjár. Prófritgerð til B.Sc. prófs. Tækniskóli Íslands, Heilbrigðisdeild, Meinatækni.
[Leiðbeinandi: Guðmundur Georgsson Dr. med., Tilraunastöð H.Í í meinafræði að Keldum]. [Janúar 2003]

--------

2002
Kristín Björg Guðmundsdóttir
Listeria monocytogenes in Animals in Iceland. Ph. Thesis. Department of Veterinary Microbiology. The Royal Veterinary and Agricultural University Copenhagen. [Supervisors: Bent Aalbæk, Eggert Gunnarsson and Sigurður Sigurðarson]. December 2002

--------

2001

Benedikta S. Hafliðadóttir
Gerð hjúpprótens mæðivisnuveirunnar. Ritgerð (45e.) til M.S. prófs í sameindalíffræði, Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum, Reykjavík, október 2001. [Aðalleiðbeinandi:Valgerður Andrésdóttir Ph. D. ; meðleiðbeinandi Guðrún Agnarsdóttir F. R. C. Path.]

--------

Najem, Rosanna
Sjúkdómsvarnir barra (Dicentrarchus labrax): Complement kerfið. Lokaskýrsla. Verkefni strykt af Nýsköpunarsjóði námsmanna, Háskóla Íslands, 1.8. - 30. 9. 2001. Nemandi frá Háskólanum í Nice, Frakklandi: Rosanna Najem, 134, Av. Cyrille Besset, Nice, Frakklandi. Verkefnisstjóri: Dr. Bergljót Magnadóttir, Tilraunastöð Háskól Íslands í meinafræði, Keldum v/Vesturlandsveg, 112 Reykjavík

--------

Sigrún Lange
Immunological parameters of Atlantic Halibut (Hippoglossus L.). M.S. Thesis. Lokaritgerð (45 e) til meistaragráðu í heilbrigðisvísindum. Institute for Experimental Pathology. [Supervisor: Bergljót Magnadóttir, M.Sc., Ph.D.]. Spring 2001

--------

Hansen, Astrid Pihl & Hrund Hólm
Prevalens af felint leukemivirus og antistoffer mot felint immunsviktvirus blant katter på Island. Fordypningsoppgave ved Norges veterinær høgskole 2001. Tilraunastöð HÍ í meinafræði að Keldum (Institutt for eksperimentall patologi på Keldur). Veileder: Eggert Gunnarsson

--------

Helga Bryndís Kristbjörnsdóttir
Hlutverk Vif (Viral infectivity factor) í lífsferli mæði-visnuveiru
Leiðbeinandi: Valgerður Andrésdóttir
Lokið 2001

--------

2000

Þórður Óskarsson
Hlutverk LTR í frumusækni mæði-visnuveiru. Ritgerð (45e) til M.S. prófs.
Reykjavík, október 2000. Háskóli Íslands, Raunvísindadeild. [Aðalleiðbeinandi: Valgerður Andrésdóttir Ph. D. ; meðleiðbeinandi: Halldór Þormar]

--------

Erlín E. Jóhannsdóttir
Sníkjudýr brúnrottu (Rattus norvegicus). Háskóli Íslands, líffræðiskor. 13 bls.
BSc verkefni. Leiðbeinandi Karl Skírnisson. 2000

--------

Róbert Arnar Stefánsson
Ferðir og fæða íslenska minksins (Mustela vison). 45 eininga prófritgerð M.S. náms í líffræði. Háskóli Íslands, líffræðiskor. 301 bls. Aðalleiðbeinandi Páll Hersteinsson. Meðleiðbeinandi Karl Skírnisson. 2000

--------

1999

Bergljót Magnadóttir
Humoral Immune Parameters of Teleost Fish. Ph.D. Thesis. Institute for Experimental Pathology, Keldur, Faculty of Medicine, University of Iceland, 1999. [Supervisor: Sigurbjörg Þorsteinsdóttir, Dr. Med. Sci.]

--------

Bjarki Guðmundsson
Kortlagning þátta sem hafa áhrif á vöxt mæði-visnuveiru í hnattkjarna átfrumum. Ritgerð (45 e) til M. S. prófs í sameindaerfðafræði. Háskóli Íslands, Líffræðiskor. [Aðalleiðbeinandi: Valgerður Andrésdóttir Ph. D. ; meðleiðbeinandi: Halldór Þormar]. Reykjavík, maí 1999

--------

Páll Jakob Líndal
Stökkbreytitíðni mæði-visnu veiru. Háskóli Íslands, Líffræðiskor. Rannsóknarverkefni. Vorönn 1999. [Leiðbeinandi: Valgerður Andrésdóttir Ph. D.]. 1999

--------

1998

Hrund Ýr Óladóttir
Könnun á vessabundnum ónæmisþáttum barra (Dicentrachus labrax) - framhald. Kringsjå std.by 1A-600, 0864 Ósló, Noregi. Framhaldsverkefni á vegum Nýsköpunarsjóðs námsmanna, 15. júní - 15. ágúst 1998. Verkefnisstjóri: Bergljót Magnadóttir, Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði, Keldur v. Vesturlandsveg, 112 Reykjavík

--------

Svafa Sigurðardóttir
Mutasjonsfrekvens hos mædi-visna virus (MVV) med ufunksjonell versus funksjonell dUTPase. Fordypningsoppgave ved Norges veterinærhøgskole. Utført sommeren 1996, levert sommeren 1998. Veileder: Valgerður Andrésdóttir, Keldur, Institutt for eksperimental patologi på Island. Kontaktsperson på NVH: Anne K. Storset, Institutt for farmakologi, mikrobiologi og næringsmiddelhygiene.

--------

Ragheiður Hrönn Stefánsdóttir
Njálgsýkingar í grunnskólabörnum á Suðvesturlandi. Líffræðiskor Háskóla Íslands. 5 eininga rannsóknaverkefni. Umsjónarmaður verkefnis: Karl Skírnisson dýrafræðingur, Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum. Janúar 1998

--------

Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir
Sníkjudýr húsamúsa (Mus musculus) frá Stórhöfða, Vestmannaeyjum. Háskóli Íslands, líffræðiskor. 14 bls. BSc verkefni. Leiðbeinandi Karl Skírnisson. 1998

--------

1997
Bjarnheiður K. Guðmundsdóttir
Aeromonas salmonicida subsp. achromogenes. A study of extracellular virulence factors and immunity in Atlantic salmon (Salmo salar L.). Ph. D. thesis. Institute for Experimental Pathology, Keldur, Faculty of Medicine, University of Iceland, 1997. [Leiðbeinandi: Guðmundur Georgsson Dr. med.]

--------

Hrund Ýr Óladóttir
Könnun á vessabundnum ónæmisþáttum barra (Dicentrachus labrax).
Kringsjå std.by 4b-257, 0864 Ósló, Noregi. Verkefni á vegum Nýsköpunarsjóðs 1. júlí - 31. ágúst 1997. Verkefnisstjóri: Bergljót Magnadóttir, Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði, Keldur v. Vesturlandsveg, 112 Reykjavík

--------

Robert Skraban
Identification of type-specific neutralization epitopes in maedi-visna virus.
45 e. Leiðbeinandi Valgerður Andrésdóttir, meðleiðbeinandi: Halldór Þormar
Lokið 1997

--------

1996

Ásrún Elmarsdóttir
Sníkjudýr í meltingarvegi hunda. Leit að sníkjudýrum í hundum í Reykjavík og nágrenni og á Breiðdalsvík. Háskóli Íslands, Líffræðiskor. 5 eininga verkefni. Leiðbeinandi: Sigurður H. Richter dýrafræðingur. Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum. Júní 1996

--------

Heiðdís Smáradóttir
Leit að ummerkjum um kattasníkjudýr í sandkössum í Reykjavík og Kópavogi. Háskóli Íslands, líffræðiskor. 12 bls. BSc verkefni. Leiðbeinandi Karl Skírnisson. 1996

--------

Hildur Guðmundsdóttir
Sníkjudýr húsamúsa (Mus musculus). Háskóli Íslands, líffræðiskor. 14 bls.
BSc verkefni. Leiðbeinandi Karl Skírnisson. 1996

--------

Oddur Ólafsson
Flutningur á vif-geni milli klónaðra visnuveira og vaxtarhraði þeirra í einkjarna átfrumum.
Fjórða árs rannsóknarverkefni í læknisfræði.
Leiðbeinandi Valgerður Andrésdóttir

--------

1995

Gísli Fr. Þórisson
Samanburður á amínósýruröðum í hjúppróteini mæði- og visnuveiru.
Fjórða árs rannsóknarverkefni í læknisfræði.
Leiðbeinandi Valgerður Andrésdóttir

--------

Sigríður Guðmundsdóttir

Þróun aðferða til að meta ónæmissvar í laxi. MS-ritgerð. Vörn fór fram í Odda, 15 desember 1944. Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði Keldum við Vesturlandsveg, Læknadeild Háskóla Íslands. 1995. Umsjónarnefnd: Dr. Guðmundur Pétursson prófesson, aðalleiðbeinadi, Dr. Sigurbjörg Þorsteinsdóttir ónæmisfræðingur, Dr. Guðmundur Arason ónæmisfræðingur. Prófdómarar: Dr. Eva Benediktsdóttir örverufræðingur og Dr. Sigurður Magnússon frumulíffræðingur

--------

Pedersen, Rikke Engelbrecht og Carl Oskar Paulrud
Mavetarmaparasitter hos heste i Island - et studie af effekten af Ivomec® (MSD). 3. semesters projekt. Faglig vejleder: Parasitolog Matthías Eydal, Institute for experimental Pathology, University of Iceland ; Peter Nansen, Institut for Veterinær Mikrobiologi, Laboratoriet for Parasitologi, KVL ; metodevejleder: Søren Kruse, Institut for Økologi og Molekylær Biologi, Sektion for Zoologi, KVL. Den Kongelige Veterinær- & Landbohøgskole København, 1995

--------

 

1993
Sigríður Guðmundsdóttir
Lektín. Heimildaritgerð. Læknadeild Háskóla Íslands og Tilraunastöð H.Í. að Keldum. Meistaranám í heilbrigðisvísundum. Leiðbeinendur: Guðmundur Pétursson og Guðmundur J. Arason. 1993

--------

Benóný Jónsson
Njálgur í leikskólabörnum. Háskóli Íslands, líffræðiskor. 14 bls. BSc verkefni. Leiðbeinandi Karl Skírnisson. 1993

--------

Guðrún Lára Pálmadóttir
Sníkjudýr í búrarefum og aliminkum á Íslandi. Lokaverkefni við búvísindadeild Bændaskólans á Hvanneyri. 19 bls. BSc verkefni. Leiðbeinandi Karl Skírnisson. 1993

--------

Kolbeinn Reginsson
Greining hnísla (Eimeria spp.) í sauðfé á Íslandi. Háskóli Íslands, Líffræðiskor. 5 eininga námsverkefni við Líffræðiskor. Unnið við Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum. Umsjónarmaður verkefnis: Sigurður H. Richter dýrafræðingu. Reykjavík, 30. desember 1993

--------

1991
Sigríður Matthíasdóttir
Sérhæft æti til að leita að kýlaveikibakteríunni Aeromonas salmonicida undirtegund achromogenes. Tækniskóli Íslands, heilbrigðisdeild, meinatækni. September 1991. [Leiðbeinandur: Eva Benediktsdóttir örverufræðingur og Sigurður Helgason fisksjúkdóma- og örverufræðingur]

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is